logo

To the Max! Krachtige intervisie

To the Max! Krachtige intervisie voor/door Rotterdamse initiatiefnemers

Het nieuwste project van De Makers van Rotterdam is To the Max! Krachtige intervisie voor Rotterdamse initiatiefnemers. Evenementen waarop actieve burgers en sociaal ondenemers kennis, ervaring, levenswijsheid en netwerk kunnen delen.

kracht van rotterdam

Kracht in NL heeft samen met de Gemeente Rotterdam 100 Rotterdamse initiatieven (van buurtinitiatieven tot sociale ondernemingen) zichtbaar gemaakt in de MAEXchange, een instrument van Kracht in NL, dat de maatschappelijke waarde van initiatieven inzichtelijk maakt. Uit de gegevens van de MAEXchange blijkt dat bij deze 100 Rotterdamse initiatieven ruim 3000 vrijwilligers betrokken zijn, die gemiddeld zo’n 7 uur per week actief zijn. De initiatieven bereiken samen bijna 280.000 mensen. De waarde die deze initiatieven leveren aan het welzijn van de Rotterdammers is enorm; en  is slechts deels, of soms helemaal niet, in geld uit te drukken. Wat opvalt, is dat bijna de helft van de Rotterdammers welzijn ondervindt van maatschappelijke initiatieven terwijl de kosten, zeker de personele kosten, laag zijn. Deze 100 initiatieven zijn slechts een topje van de ijsberg.

Het kan nog veel beter, volgens Gerda Deekens: “We zien nog veel uitdagingen, en kansen. Er valt ontzettend veel te winnen in de manier waarop overheid, fondsen en het bedrijfsleven met deze initiatieven uit de samenleving samenwerken. Initiatieven lopen vaak tegen bureaucratie aan, of lopen vast tijdens aanvragen bij fondsen. Hoewel het lokale mkb (en het bedrijfsleven in het algemeen) al vaak een belangrijke bijdrage levert aan de initiatieven, zouden ze nog veel beter van elkaar kunnen profiteren. Initiatieven zijn voor het bedrijfsleven ook een nieuwe afzetmarkt, met hen kunnen ze samen innoveren en op zoek gaan naar nieuwe business modellen die uitgaan van waarde creatie in brede zin van het woord en niet alleen van euro’s”.

Op dinsdag 21 april, tijdens de bijeenkomst Kracht in de Stad, stonden de behoeften van de Rotterdamse initiatieven centraal. Wat hebben zij nodig om nog beter te kunnen doen waar ze zo goed in zijn? Hoe vinden zij goede financieringsmodellen? Hoe worden zij meer zichtbaar? Hoe kunnen zij gebruik maken van de kracht van vrijwilligers, van het lokale bedrijfsleven?

Aan tafel bij de makers zijn 10 matches gemaakt. De Makers van Rotterdam gaan samen met de initiatiefnemers aan de slag met de uitkomsten!