logo

Right to Challenge in het sociaal domein

FB_IMG_1427382552167

De Makers van Rotterdam ondersteunt de gemeente Rotterdam en een drietal maatschappelijke initiatieven bij een oefentraject om gezamenlijk het spel en de spelregels voor de èchte Right to Challenge te ontwikkelen.

Achtergrondinformatie bij het oefentraject:

Right to Challenge: wat is het en wat zou het kunnen zijn? Drie vaak gehoorde beloftes van Right to Challenge:
1. Inwoners kunnen soms taken sneller of goedkoper uitvoeren dan de gemeente
2. Nieuwe spelers vergroten de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad
3. Door kennis van bewoners en ambtenaren te verbinden bouwen we aan een betere stad

Right to Challenge wordt alom gezien als het recht van inwoners om de overheid uit te dagen, omdat zij claimen een overheidstaak beter te kunnen. In de praktijk blijkt het hard werken én ongelooflijk boeiend voor gemeenten en inwoners om Right to Challenge in de praktijk vorm te geven (www.open-overheid.nl).  De gemeente Rotterdam gelooft in Right to Challenge (het past in de #kendoe filosofie) en wil investeren in de vormgeving van een overheid die optimaal gebruik weet te maken van de (verander)kracht van haar bewoners en ondernemers. Maar hoe doe je dat?

Om de mogelijkheden en beperkingen van Right to Challenge in Rotterdam in sociale domein te verkennen, heeft wethouder Hugo de Jonge in samenwerking met De Makers van Rotterdam een ‘werkplaats’ ingericht om te kunnen oefenen met de toepassing Right to Challenge in zorg en welzijn.

De hoofdvraag van de werkplaats is:

Hoe organiseer je als gemeente Rotterdam (meer) ruimte voor maatschappelijke initiatieven die duurzaam bijdragen aan welzijn en gezondheid van Rotterdam en Rotterdammers en wat kan Right to Challenge daaraan bijdragen?

Met als onderliggende vragen:

1. Welke vragen roept Right to Challenge op bij de betrokkenen?
2. Op grond van welke criteria bepalen gemeente en sociaal ondernemers de publieke waarde van maatschappelijke initiatieven?
3. Wie bepaalt/bepalen de waarde van maatschappelijke initiatief en waarom?
4. Ten gunste van wie of wat wordt er ruimte gecreëerd voor maatschappelijk initiatief?
5. Ten koste van wie of wat wordt er ruimte gecreëerd voor maatschappelijke initiatief?

Het adviesrapport wordt voor de zomer opgeleverd.