logo

Leesvoer: hoofdstuk 1 van ons boek

Recent publiceerden De Makers van Rotterdam in samenwerking met het Lectoraat Dynamiek van de Stad het boek “Sociaal Ondernemerschap in de participatiesamenleving. Van de brave naar de eigenwijze burger”. Op de achterflap staat het volgende te lezen:

De ontwikkelingen rond sociaal ondernemerschap zijn de laatste jaren heel snel gegaan. Volgens Bornstein en Davis (2010) zijn we inmiddels toe aan sociaal ondernemerschap 3.0.Aanvankelijk ging de aandacht vooral uit naar sociaal ondernemers als vernieuwende denkers en doeners met een grote maatschappelijke impact (1.0). Vervolgens werd de focus verlegd van de oprichters naar het excellent organiseren van sociaal ondernemerschap (2.0). Bij het huidige social entrepeneurship 3.0gaat het om burgers die zijn toegerust om als changemakerste denken en handelen. Zij werken krachtig samen met anderen om maatschappelijke veranderingen te realiseren.

De manieren waarop ondernemende burgers werken aan maatschappelijke kwesties en maatschappelijke verandering, worden in dit essayistische boek vanuit uiteenlopende invalshoeken belicht. Theorie en praktijk van sociaal ondernemerschap worden in samenhang geanalyseerd. De praktijk is in Rotterdam onderzocht, de thuisbasis van het lectoraat Dynamiek van de Stad dat het onderzoek deed. Uit het onderzoek blijkt dat actieve Rotterdammers in alledaagse praktijken op eigen initiatief en risico de stad beter willen maken. Sommigen zijn daarbij – soms tegen wil en dank – ‘sociaal ondernemer’ geworden.

Deze publicatie doet verslag van een actie- en literatuuronderzoek naar sociaal ondernemerschap 3.0.Het biedt aanknopingspunten voor een publiek debat over de rol van sociaal ondernemerschap in de participatiesamenleving. De bundel is bedoeld voor professionals in beleid en beroepspraktijk, voor studenten op hogescholen en universiteiten, en voor burgers die geïnteresseerd zijn in ondernemerschap voor de publieke zaak.

Nieuwsgierig geworden: lees hier het voorwoord en het eerste hoofdstuk. Of bestel hier het gehele boek: http://www.maklu.be/MakluEnGarant/BookDetails.aspx?id=9789044131130

Leave a Reply

*

captcha *