logo

CityLab010: omgaan met ‘onwijze’ initiatieven

De kracht van Rotterdam: hoe om te gaan met ‘onwijze’ initiatieven?

De Makers van Rotterdam gaan in 2015 het  team van CityLab010 ondersteunen bij het leren beoordelen van ‘onwijze initiatieven’: niet bewezen en voor ‘het systeem’ lastig plaatsbare interventies, met een flinke potentie voor Rotterdam en Rotterdammers.

Achtergrond

Rotterdam heeft ambitie. Met CityLab010 wil Rotterdam haar bewoners uitdagen met nieuwe, innovatieve ideeën te komen. Met deze benadering wordt doorgebouwd op eerdere ervaringen met het stadsinitiatief. Rotterdam heeft een transformatie voor ogen waarin zij streeft naar een stad waar haar bewoners, ondernemers en ambtenaren hun talenten ontwikkelen, actief deelnemen en met elkaar een betere stad maken. De gemeente wil een sociaal krachtige en innovatieve stad zijn. Sommige initiatieven verdienen daarom extra aandacht: initiatieven met grote potentie die tussen de wal en het schip (dreigen) te vallen. Initiatieven die ook het ambtenarenkorps uitdaagt om het anders te doen: om integraal te werken vanuit een #kendoe mentaliteit. Anders gezegd: een sociaal krachtige stad vraagt om innovatieve ambtenaren.